Televizní mše v katedrále

Stránky Arcibiskupství pražského koncem dubna 2013 informovaly (zvýraznění redakce KNO):

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 5. května 2013 ve svatovítské katedrále v Praze sloužit slavnostní mši svatou za sdělovací prostředky. Stane se tak při příležitosti šedesátiletého televizního vysílání v České republice. Přímý přenos vysílá ČT2 od 10.00 hodin. …

Poslání sdělovacích prostředků se promítne do liturgických textů a kázání devadesátiminutové bohoslužby. Koncelebrovat ji budou kněží Tomáš Halík, Zbygniew Czendlik, Vladimír Málek a Jiří Florian. Slavnostní čtení zazní z úst zástupců České televize, například redaktorky Hany Scharffové. Televiznímu vysílání se přizpůsobí i obětní průvod, ve kterém se mimo jiné objeví některé známé postavičky z večerníčků.

Záznam akce: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10488445364-bohosluzba-za-sdelovaci-prostredky/31329838009/

Citujeme přivítání kardinála Duky na začátku bohoslužby (dříve místo toho bývaly stupňové modlitby, žalm Judica, jímž kněz v sobě roznítil touhu po oběti, již chce Všemohoucímu Bohu obětovati; v nové mši se nejen fyzická orientace, ale i slova předsedajícího zaměřují nejprve na shromážděný lid):

„Pokoj Kristův ať zůstává s vámi, s vámi, pracovníci České televize, kteří se účastníte této bohoslužby na čele se svým ředitelem, s vámi, bratři, kteří reprezentujete ekuménu, tedy křesťanství v naší zemi společně při této bohoslužbě. Proto vítám tajemníka Ekumenické rady církví a místopředsedu bratra Fajfra, bratra Tomáše, patriarchu církve československé husitské… (1)

Sdělovací prostředky a především televize jsou jednou z velmocí a my přicházíme, abychom poděkovali. Bohoslužba je především dík Bohu, dík Bohu za velké vynálezy, ke kterým patří televize… (2)

Ad 1: Pan arcibiskup, jemuž Bůh svěřil úřad spolu s povinností učit, že katolická Církev je jediná pravá Církev a jediná cesta ke spáse, místo toho vítá zástupce protestantských sekt, „továren na omyl a dodavatelů pekla“, jak je výstižně charakterisoval jeden katolický arcibiskup.

Ad 2: Pan arcibiskup říká prakticky to samé co Luther, pro něhož je eucharistie také především oběť díků a chvály, ne oběť smírná a prosebná.

V 62. minutě komentátor říká:

V obětním průvodu přinášejí děti dílo výtvarníka Zdeňka Milera – Krtečka, který už 56 let přináší radost dětem i dospělým. Přestože sám umí jen několik málo slov, svou dobrotou a laskavostí dokázal oslovit děti po celém světě. Na cestu si ho s sebou přibalili i astronauti raketoplánu Endeavour.

Také Večerníček výtvarníka Radka Pilaře provází nejmenší diváky už bezmála 50 let. Je pro ně znamením, že den pomalu končí a po pohádce je už netrpělivě očekává jejich postýlka…

Srovnej toto novodobé kreativní obětování s obětováním z tradiční mše svaté:

Přijmi, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, tuto neposkvrněnou obětinu, kterou já, nehodný sluha tvůj, přináším tobě, Bohu svému živému a pravému, za nesčetné hříchy, urážky a nedbalosti své a za všechny kolem stojící, jakož i za všecky věřící křesťany, živé i zesnulé, aby mně i jim prospěla k spasení pro život věčný. Amen.

Že úporná snaha pana kardinála zavděčit se za každou cenu světu má přesně opačný efekt, ukazují následující obrázky. Nepřátelům Církve udělal tento obřad, jehož forma má s katolickou mší společného pramálo, velikou radost…
3

2

To však ještě není konec liturgické kreativity. Takto pan kardinál upravil mešní text, který v originále vyjadřuje pravdu o tom, že ne všichni přítomní, ale především kněz je in persona Christi obětníkem mše svaté:

Modleme se, bratři a sestry, aby se naše oběť, kterou přinášíme zde, v naší katedrále za šedesát let práce, úsilí, naší České televize, zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu.

Slova kněze, která v tradiční mši svaté mají prostou podobu „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“, čímž netříští pozornost upoutávajíce ji jen na to skutečně nejpodstatnější, nový mešní řád rozšířil o slova „blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově“, a pan kardinál Duka je dále kreativně doplnil. Je signifikantní, že výsledný celek příliš nedává smysl:

Na břehu Jordánu, kde řeka se vlévala do Mrtvého moře, ukázal Jan Křtitel na Krista se slovy: Hle Beránek Boží, ten který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni do večeřadla k velikonoční hostině Beránkově.

A jak uvedl pan kardinál závěrečné požehnání?

 „Věříme, že toto závěrečné požehnání uděluji společně se zástupci Ekumenické rady církví i ostatních přítomných…“

Opravdu má – jak naznačuje pan kardinál – požehnání nástupce svatých apoštolů stejnou váhu jako „požehnání“ laiků z protestantských sekt?

Očividné podlézání světu, médiím a protestantům, které předvádí pokoncilní episkopát, není nejlepším prostředkem, jak přivést duše k Bohu a ke spáse. Apoštolové a svatí jednali přesně naopak.

Příspěvek byl publikován v rubrice Cirkus v kostele se štítky a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

16 komentářů u “Televizní mše v katedrále

 1. Tropár, hlas 7: „Svatí mučedníci, kteří jste za dobré trpěli a obdrželi věnce [mučednictví], modlete se k Hospodinu, aby spasil naše duše.“

 2. To snad ne! Já už na tu fotku s Krtkem někde narazil, ale považoval jsem to samozřejmě za fotomontáž! :-O

  • Žel Bohu „reálná realita“ je někdy horší než ta virtuální. Já jsem si také dlouho myslel, že ten zajíc v titulním banneru je žertovná fotomontáž … až jsem zjistil, že to je realita z Polska.

 3. Ta zmínka o večeřadle v uvedené inovaci Agnus Dei není jen nějaká náhoda, to je teď patrně aktuální téma otce arcibiskupa. V nedávné přednášce na Velehradě J. E. mluvila něco o tom, že s latinou se dostaneme jen do bazilik Řehoře Velikého, ale ne do večeřadla, protože tam Náš Pán mluvil hebrejsky – a že nějak v tom právě spočívá odkaz sv. Cyrila a Metoděje. Nebyl jsem to ale schopný pochopit, takové konstrukce jsou nad moje intelektuální možnosti.

  • Jak vyplývá z tohoto i z minulého bude hlavním tématem J. E. zřejmě ekumenismus: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10399245085-novorocni-ekumenicka-duchovni-slavnost/

   Na webu ČT je pod videem o té televizní „mši“ diskuze, kde se pohani rozčilují, že jejich sekulární televize začíná být propagandistickým kanálem Vatikánu. A další podobné nenávistné žvásty. Na každou zmínku o Katolické církvi reagují jak posedlí, přestože tato akce měla s Církví společného velmi málo.

   • Ekumenismem je to bezesporu prolezlé, s tím večeřadlem to ale bude složitější, tipl bych si spíše na archeologismus (viz Mediator Dei). Ale těžko říct, smysl těchto projevů se opravdu těžko luští.

 4. Nedávno jsem někde jinde zveřejnil tento komentář a hodí se i sem:
  Revoluce pokračuje! Hezky se to říká, ale jak z toho ven? Odpověď nabízí jeden velice trefný komentář, o který bych se s Vámi rád podělil. Z určitých důvodů neuvádím jméno autora:
  Vše lze vyjádřit jediným slovem: REVOLUCE. Ať v liturgii, ať v pastoraci, ať v nauce, ať v morálce, ať ve vystupování a nakonec v demisi papeže. A demisí nemůže revoluce skončit, ale právě naopak: všichni voliči jsou revolucí vychováni a znají jediné řešení: revoluční. Tato revoluce už se dávno přelila do občanské společnosti a jejím projevem už není jen řádově miliarda násilných potratů, ale adorace homosexuálního chování. Je vcelku jisté, že tu jsou jen dvě východiska: sodomské, kdy tento svět bude spálen i se stamilony revolucionářů vítězně a radostně pochodujících za drnčení kytarových častušek do tlamy ďáblovy, aby až v útrobách se probrali k děsivé hrůze, a ninivské, kdy se revolucionáři včetně jejich dobytka oblečou do žínic a sednou si do popela z těch kytar v obavách z děsu, který přichází. Zatím všechno nasvědčuje realizaci východiska prvního, ze Semínova článku o aktérech revoluce žádnéé Ninive na obzoru není. Naopak revoluční nafoukanost a nabubřelost. Děj se vůle Páně, která si nakonec podmaní všechny, revolucionáře citované a ty stamilióny necitovaných, odshora až dolů. Zatím slyšim divoký ryk kytar v nevázaném reji.

 5. Soudruzi čeští a moravští biskupové mají vskutku mladého ducha. To je teď „IN“ i na Ústředním výboru vatikánském. Vždyť vše je v „duchu svatém“ mladé, krásné a rozjásané. Už bych se při těch průvodech s dary rád dočkal i nějakého pořádného alegorického vozu, jako za starých času na svátek práce (praporky, mávatka a balónky už frčí). Nepřišla ošem na toho jejich „ducha svatého“ senilita když tito postarší pánové takhle infantilně blbnou na místech, kde se generace naši předků zbožně modlily a prožívaly Nejsvětější oběť našeho Pána? Tady už zřejmě pomůže jen spravedlivý hněv Boží, s nímž vytáhl s důtkami v rukou na tu bandu lupičskou ve chrámě jeruzalémském.

 6. Myslíš jistě ty krásné památné alegrační vozy s nápisy, které by dnes mohly klidně vozit „S EU-SSSR na věčné časy“, že?

 7. Komentářům příliš nerozumím ani co autor článku sleduje, ale ať Bůh žehná těm, kdo hledají Pravdu.

  Děkuji za představené Církve, děkuji za věřící, děkuji za každého člověka, který vidí méně třísek v očích bližních. Svět je úžasný a vidět jen důtky a špatnost… to není úhel pohledu Ježíše Krista.

  • A pak ovečky do své salaše
   se napasené větrem vrátí z pastvy:
   neomluví je plytkost pastýře.
   Neřekl Kristus: „Jděte kázat žvásty!“,
   těm, které přijal za svůj první lid.
   Vždyť pravda není smetí ani chrastí.
   Jen pravdou měla jejich ústa znít
   a jejich víra měla být jak šípy,
   z Evangelia kuli meč a štít.
   Slyšíš dnes jenom bonmoty a vtipy
   z kazatelen, hlavní je rozesmát,
   a kapuce hned samou pýchou vzkypí.
   A ten pták pod ní choulí se jak had:
   a když lid neví, kdo to pod ní vězí,
   zač odpuštění může potom stát,
   když nemá ani zdání o verbeži
   a netuší, že je to ďáblův syn,
   za kterým houfně lehkověrně běží.
   Tím krmil svini svatý Antonín
   a ztloustlo z toho mnoho větších sviní:
   falešná mince nezbaví však vin.

   Dante Alighieri
   Ráj XXIX,106-126

 8. Zdeněk Miler, autor krtka, prohlásil, v rozhlasovém vysílání, že je katolík a nenávidí ateisty. ČR to na svých stránkách uveřejnil.

 9. Vážení, přišla mi na mysl zajímavá otázka – může se dít ve STÁTNÍ KATEDRÁLE vůbec něco jiného, zvlášť když ve svaté církvi katolické se usídlil modernistický duch?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *