Tři královny s kytarou

V loňském roce ve Strášově u Přelouče místní charita našla zajímavé využití „starých“ „shnilých“ ornátů. Oblékli v ně tři královny s kytarou, které chodily po vsi od domu k domu…

Je třeba dodat, že vzhledem k tomu, že použité ornáty očividně pochází z doby před II. vatikánským koncilem, jsou posvěcené a tím vyňaté ze světského užívání (není nám známo, že by po koncilu liturgická roucha ještě někdo světil). V katechismu čteme: Církev užívá svěcení, by osoby a věci službě Boží zasvětila nebo jisté předměty ke zbožnému užívání posvětila. Svěcených věcí máme využívat jen k tomu účelu, ke kterému byly od Církve posvěceny.

Netřeba zdůrazňovat, jak nebezpečným a perversním úkazem je navíc oblečení kněžského ornátu ženě.

Celý příspěvek

Místek – roráty 2011

Co má divadélko, které vidíme na fotografiích níže, společného s votivní Mší svatou k Nejblahoslavenější Panně Marii? Třebas by nám mohl odpovědět někdo z našich čtenářů…

V roli papeže vidíme farního vikáře.

Proč má administrátor jedné farnosti Ostravsko-opavské diecéze při bohoslužbě na hlavě mitru, a jak si to může dovolit, je nám záhadou.

Upozorňujeme, že mladík z poslední fotografie není klerikem ani alumnem (bohoslovcem).

ror1

Celý příspěvek