Redaktorka Katolického týdeníku: Štvou mě citace z katechismu, ale kryjeme se tím před ultrášema

V „Katolickém“ týdeníku vyšel nedávno rozhovor o homosexualitě. Na Facebooku ve skupině „Logos, LGBTQ křesťané a křesťanky“* odkaz na rozhovor redaktorka okomentovala slovy:

„stálo to svinskou námahu a milion autorizací, ale kdysi zde dehonestovaný P. Rob to přikryl svým jménem. díky Pio Olah, ž edo toho šel, a prosím bombardujte redakci reakcemi. pokud budou neútočné, konstruktivní atd., mohlo by se časem povést o tématu dál a otevřeněji psát.

(mě štvou vpravo ty „usual citations“ z modrý knížky, ale kryjeme se tím před ultrášema)“

KT* LGBTQ = (Lesbické, Gay, Bisexuální, Transsexuální, Queer)

Katolíci zvou na přednášku schismatika o „Františkově reformaci“

Mnozí katolíci si mysleli, že arcibiskup Lefebvre přeháněl, nyní je stále zřejmější, že měl pravdu. Jeden z projevů „ďábelského zmatení“, o němž hovořila sestra Lucie z Fatimy:

Zatímco opravdoví katolíci jsou dnes „exkomunikováni“, opravdoví schismatici přednáší katolíkům o „reformaci“ jejich papeže.

Níže uvedená pozvánka na přednášku „evangelického faráře“ (sv. Ignác považoval nazývání protestantů evangelíky za urážku Evangelia) byla vyvěšena v kostelní vývěsce katolického(!) kostela ve Velkém Meziříčí.

frant.reformace

Tak smí či nesmí se hýbat s kalvínským stolem?

Když před nedávnem chtěli katolíci (tzv. tradiční) v jednom kostele hradecké diecese přenést tzv. obětní stůl (který poprvé prokazatelně prosazoval v 16. století odpadlík k anglikanismu John Hooper a po něm Kalvín, Melanchton a další protestanté) a postavit jej dočasně na stranu, aby nepřekážel sloužení Mše svaté na hlavním oltáři, dostalo se jim od místního faráře velmi ostrého vysvětlení, že to není možné, a že i jakési lejstro z biskupství zdůrazňuje, že to není nějaký kus nábytku, s kterým se může jen tak hýbat.

Jak si potom vysvětlit, že v jiném kostele téže diecese to možné je?

Deštné

Vysvětlení, že bylo nutné uvolnit místo mikrofonům, reprobednám a především zážitků a (pro)žitků chtivé mládeži,  neobstojí – vždyť Katolická liturgika pro střední školy na str. 14 jasně říká: „Kněžiště neboli presbytář jest místo vyhrazené kněžstvu“. 

deštné2

Jak si ale tento dvojí metr vysvětlit jinak? Napadá vás, vážení čtenáři, něco?

________________________

Jen tak mimochodem, katolickou zásadu o dvanácti svíčkách hořících při výstavu Nejsvětější Svátosti si vesmírní lidé vykládají poněkud svérázně.

A tuší někdo, kde se vůbec vzala móda modlit se u rozházených zmuchlaných hadrů?

deštné 3

 

Biskup Malý: Doporučuji výstavu satanisty

Světící biskup pražský vystupuje každý měsíc v pořadu Českého rozhlasu Jak to vidí. O pravém Bohu či katolické víře nemluví téměř nikdy, zato vždy dává posluchačům „kulturní tipy“.

V prosinci 2014 doporučoval výstavu satanisty Josefa Váchala, „kde jsou nádherné jeho grafiky, tam jsou samí ti čertíci…“. Dodejme, že poslední Váchalův grafický cyklus nese název Zednářské stupně. Závěrem Msgr. Malý uvedl, že se musel srdečně zasmát, když se paní ve vrátnici galerie divila, že jako biskup jde na výstavu satanisty. Poslechněte si sami:

Váchalovo dílo Ukřižování Ježíše, sem vkládat nebudeme. Je natolik blasfemické, že není vhodné je reprodukovat ani z dokumentárních důvodů. Pán Ježíš je zde zobrazen s odhaleným mezinožím, přičemž se jeví, že nemá mužské přirození.

? (1920)

? (1920)

Satanu – báseň s deseti obrazy J. Váchala (1926)

Satanu – báseň s deseti obrazy J. Váchala (1926)

Katolický kněz pomáhá instalovat „evangelickou“ farářku

Slovo evangelickou je v uvozovkách, neboť souhlasíme se sv. Ignácem, že označovat protestanty jako evangelíky je urážkou Evangelia. Slovo katolický by v tomto případě mělo být nejspíše v uvozovkách rovněž.

K tématu doporučujeme Otázky a odpovědi ohledně spásy

instalace nové evangelické farářky

Děkujeme důstojnému otci za přání, ale raději bychom byli, kdyby nám i protestantům přál život věčný v nebi. A nejen slovy, ale především skutky. Zatím dělá vše pro jejich věčné zavržení.

 

Kam vede koncelebrace

Je pravdou katolické víry, že mezi obětí mše svaté a obětí na kříži není rozdílu co do podstaty proto, že je v obojí týž obětující kněz a týž obětní dar, totiž Ježíš Kristus sám. Proto se kněz obléká do ornátu, aby jeho osobnost ustoupila do pozadí a zdůraznilo se, že při mši svaté kněz jedná v osobě Kristově – in persona Christi.

Po II. vatikánském koncilu se někteří preláti pokusili do Církve propašovat protestantské chápání mše jako společné modlitby shromážděných věřících za předsednictví kněze (viz Instrukce k misálu Pavla VI.). Autor pokoncilního mešního řádu A. Bugnini dokonce přiznal, že ho ani nenapadlo, že by nějaký kněz po jeho „liturgické reformě“ ještě někdy sloužil mši bez účasti věřících. A právě první popud ke koncelebraci vyšel údajně ze snahy odstranit tzv. privátní mše kněží, které začínaly být v druhé polovině 20. století protestantisujícím se klášterům na obtíž.

Poněkud se zapomnělo na to, že 20 mší svatých obětovaných 20 kněžími přineslo také úměrně více milostí než jedna jediná mše koncelebrovaná 20 kněžími.

Kam to (zatím) dospělo? Koncelebrující kněz opustil obětní smýšlení, které měl Kristus Pán na Kříži, natáčí si mši na mobil a ještě to komentuje:

V tradičním římském ritu kněz koncelebruje jen jedenkrát za život, a to při svém kněžském svěcení (nemnozí pak ještě jednou při biskupském svěcení), ale tato koncelebrace má  jiný charakter, východiska i důsledky než koncelebrace NOM. Viz např. http://zaramovane.rajce.idnes.cz/Knezska_sveceni/#Zaitzkofen_2012_38.jpg

To je seminár!

Na Youtube se objevila tato nahrávka hudebně-taneční produkce bohoslovců nitranského semináře:

Aktualisace 1. 5. 2013: Video bylo opět odstraněno. Ještě lze přehrát zde: http://www.mojevideo.sk/video/19cbb/slovensky_krestansky_gangnam_style_(official_clip).html

Aktualisace 19. 11. 2014: Video bylo opět vloženo z jiného zdroje

Aktualisace 17. 5. 2013: Objevili jsme video, které video slovenských bohoslovců možná předstihne… v dekadentnosti, samozřejmě.

Pokoncilní semináře už nevědí, jak nalákat lidi. Tak například v ministrantském časopise Tarsicius vyšel článek avizovaný přímo na titulní straně slovy: „Pozdrav z pražského semináře – výborně se zde spí a ještě lépe se tu vaří!“

V Nitře si sice nemyslí, že ideální profil kandidáta kněžství (potažmo kněze) je být spáčem a labužníkem, ale šli ještě dál a secvičili a natočili tuto scénku. V komentáři pod videem na jeho původním umístění (z něhož bylo dnes smazáno) kdosi napsal, že toto případné zájemce od vstupu do semináře spíš odradí. Bohoslovec, který video na internet umístil mu ale oponoval, že on a jeho spoluúčinkující sami byli v situaci, kdy se rozhodovali o vstupu do semináře, a toto by jim prý zcela jistě bylo impulsem pro vstup…

Asi nejtrefněji reagoval komentující, který napsal: „Je vidět, koho přitahuje kněžská služba v dnešní podobě: teplé exhibicionisty. To je pak jasný, že se jim nechce opouštět ten ponk (obětní stůl, pozn. KNO), kde se můžou předvádět až do nevidim.“

Procházka po mřížce

V klasickém ritu Mše sv. je běžné, že věřící u mřížky přijímají s největší možnou úctou Nejsvětější Tělo našeho Pána Ježíše Krista. Tak tomu bylo v Církvi po stovky let.

Původní účel mřížky – dodnes respektovaný tam, kde se slouží tradiční mše svatá

Původní účel mřížky – dodnes respektovaný tam, kde se slouží tradiční mše svatá

Po II. vatikánském koncilu se vyrojily snahy mřížky z kostelů odstranit – na většině míst Bohu žel úspěšné. Někde se však mřížky přece zachovaly (často díky nevěřícím památkářům). Jejich účel se však proměnil: v Kravařích ve Slezsku při setkání mládeže v roce 2010 dva mládenci (jeden s čertími rohy) po mřížce, kde se dříve podávala Nejsvětější Svátost, šlapali při jakési scénce.

Anděl (vlevo) a čert (vpravo)? Toto by si možná nedovolil ani skutečný ďábel.

Anděl (vlevo) a čert (vpravo)? Toto by si možná nedovolil ani skutečný ďábel…

Povšimněte si ještě jedné věci – tuto fotku si jeden kněz nastavil na Facebooku na určitou dobu jako profilovou. Nemůžeme vědět, co ho k tomu vedlo, ale nejspíše takové jednání schvaluje, stejně jako biskupství, které tuto fotografii zveřejnilo i v galerii na oficiálních stránkách diecéze.

Fotografie ze setkání mládeže na stránkách biskupství

Fotografie ze setkání mládeže na stránkách biskupství

Člověku se vkrádá na mysl otázka, jestli skutečným účelem setkání mládeže není odstranit z mladých lidí poslední zbytky úcty k Bohu a domu Božímu, kde náš Pán Ježíš Kristus při mši svaté zpřítomňuje svou Oběť…

Proti takovému procházení po mřížce je tanec uklízeček, Alles gutte, Tour de France či nohy na stole (to vše v kostele) úplná maličkost.

Tanec uklízeček

Tanec uklízeček

Alles Gutte?

Alles Gutte?

Tour de Kravaře

Tour de Kravaře

Nohy na stole

Nohy na stole

Co na to otec biskup?

Co na to otec biskup?

Modleme se za mládež, aby se nenechala svést z cesty pravé víry, i za ty, kdo je svádí aby se obrátili a Pán Bůh jim odpustil.