Procházka po mřížce

V klasickém ritu Mše sv. je běžné, že věřící u mřížky přijímají s největší možnou úctou Nejsvětější Tělo našeho Pána Ježíše Krista. Tak tomu bylo v Církvi po stovky let.

Původní účel mřížky – dodnes respektovaný tam, kde se slouží tradiční mše svatá

Původní účel mřížky – dodnes respektovaný tam, kde se slouží tradiční mše svatá

Po II. vatikánském koncilu se vyrojily snahy mřížky z kostelů odstranit – na většině míst Bohu žel úspěšné. Někde se však mřížky přece zachovaly (často díky nevěřícím památkářům). Jejich účel se však proměnil: v Kravařích ve Slezsku při setkání mládeže v roce 2010 dva mládenci (jeden s čertími rohy) po mřížce, kde se dříve podávala Nejsvětější Svátost, šlapali při jakési scénce.

Anděl (vlevo) a čert (vpravo)? Toto by si možná nedovolil ani skutečný ďábel.

Anděl (vlevo) a čert (vpravo)? Toto by si možná nedovolil ani skutečný ďábel…

Povšimněte si ještě jedné věci – tuto fotku si jeden kněz nastavil na Facebooku na určitou dobu jako profilovou. Nemůžeme vědět, co ho k tomu vedlo, ale nejspíše takové jednání schvaluje, stejně jako biskupství, které tuto fotografii zveřejnilo i v galerii na oficiálních stránkách diecéze.

Fotografie ze setkání mládeže na stránkách biskupství

Fotografie ze setkání mládeže na stránkách biskupství

Člověku se vkrádá na mysl otázka, jestli skutečným účelem setkání mládeže není odstranit z mladých lidí poslední zbytky úcty k Bohu a domu Božímu, kde náš Pán Ježíš Kristus při mši svaté zpřítomňuje svou Oběť…

Proti takovému procházení po mřížce je tanec uklízeček, Alles gutte, Tour de France či nohy na stole (to vše v kostele) úplná maličkost.

Tanec uklízeček

Tanec uklízeček

Alles Gutte?

Alles Gutte?

Tour de Kravaře

Tour de Kravaře

Nohy na stole

Nohy na stole

Co na to otec biskup?

Co na to otec biskup?

Modleme se za mládež, aby se nenechala svést z cesty pravé víry, i za ty, kdo je svádí aby se obrátili a Pán Bůh jim odpustil.

Desakralizace kostela v Mistrovicích

Na další příklad pokoncilního „sakrálního“ „umění“ nás upozornil čtenář Petr. Nachází se kostele v Mistrovicích u Letohradu, který je ve správě nám již známého budovatele Václava Vacka.

Už tam schází jen traktor jak rozorává meze, pohraničník se psem na stráži míru, hutník, horník, dojička, a Husák jak si dává „frantu“ s Brežněvem...

Už tam schází jen traktor jak rozorává meze, pohraničník se psem na stráži míru, hutník, horník, dojička, a Husák jak si dává „frantu“ s Brežněvem…

Celý příspěvek

Mše na zídce na hoře Sinaj

Následující fotografie byly pořízeny autorem tohoto příspěvku 28. září 2010 na vrcholu hory Sinaj v dnešním Egyptě.

Připomeňme zde mimo jiné, že v dokumentu Redemptionis sacramentum vydaném r. 2004 Kongregací pro bohoslužbu se píše (odstavec 108 a 109):

„Mše svatá ať se slaví na posvátném místě, leč by ve výjimečném případě si nutnost žádala něco jiného. V tom případě se musí konat na čestném místě. Takovou nutnost zpravidla posoudí podle případu pro svou diecézi diecézní biskup.

Nikdy není knězi dovoleno sloužit mši v chrámu nebo na posvátném místě nekřesťanského náboženství.“

Na horu Sinaj kromě křesťanů hojně putují také židé a muslimové, pro něž je hora posvátná.

Kněz níže pochopitelně nemá ani předepsané oblečení a náčiní pro Mši sv., ale na to už jsme si zvykli i v katedrálách, tak proč se tím zabývat někde na výletě.

DSC01358

Takto vypadá prostředí na vrcholu hory Sinaj před východem slunce. Všude, kde je jen trochu místa, sedí, stojí či leží lidé s dekami, čajem apod. V tomto prostředí se brzy odehraje něco neočekávaného.

Celý příspěvek

Netradiční obětní dary při mši v tělocvičně

Obětování cigaret

Obětování cigaret

Už od středověku až po naše dny lze pozorovat náznaky něčeho, co je charakteristické pro schismatická hnutí a sekty.

Právě tak, jako pravá Církev Kristova má znaky, podle nichž ji každý kdykoliv pozná, totiž jednotu, ovoce svatosti, apoštolský počátek a její světovou katolicitu – všeobecnost, tak i sekty a schizmatická hnutí mají svoje poznávací znaky, podle nichž je každý pozná a jež prozrazují jejich necírkevního, schizmatického ducha. Celý příspěvek

Tři královny s kytarou

V loňském roce ve Strášově u Přelouče místní charita našla zajímavé využití „starých“ „shnilých“ ornátů. Oblékli v ně tři královny s kytarou, které chodily po vsi od domu k domu…

Je třeba dodat, že vzhledem k tomu, že použité ornáty očividně pochází z doby před II. vatikánským koncilem, jsou posvěcené a tím vyňaté ze světského užívání (není nám známo, že by po koncilu liturgická roucha ještě někdo světil). V katechismu čteme: Církev užívá svěcení, by osoby a věci službě Boží zasvětila nebo jisté předměty ke zbožnému užívání posvětila. Svěcených věcí máme využívat jen k tomu účelu, ke kterému byly od Církve posvěceny.

Netřeba zdůrazňovat, jak nebezpečným a perversním úkazem je navíc oblečení kněžského ornátu ženě.

Celý příspěvek

Místek – roráty 2011

Co má divadélko, které vidíme na fotografiích níže, společného s votivní Mší svatou k Nejblahoslavenější Panně Marii? Třebas by nám mohl odpovědět někdo z našich čtenářů…

V roli papeže vidíme farního vikáře.

Proč má administrátor jedné farnosti Ostravsko-opavské diecéze při bohoslužbě na hlavě mitru, a jak si to může dovolit, je nám záhadou.

Upozorňujeme, že mladík z poslední fotografie není klerikem ani alumnem (bohoslovcem).

ror1

Celý příspěvek