Kněždub

KNO obdržela od svého příznivce následující zprávu:

„V nedávné době jsem navštívil kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubu na jižní Moravě. Byl jsem doslova „ohromen“ jeho novými malbami, připomínající spíše výňatky z nějakých komiksů (heraldicky nesmyslné vyobrazení sv. Václava s erbem, na němž je dvouocasý lev, považuji za fakt spíše úsměvný :) ). V kostele již není přítomen klasický hlavní oltář se svatostánkem (ten vsazen do zdi, podobně jako v jiných moderně upravených chrámech), naopak presbytáři dominuje velký obětní stůl. Část klasických lavic s klekátky nahrazují židličky. Vskutku moderní podívaná, fotografie a jiné informace jsou na oficiálním webu farnosti – http://www.farnost-knezdub.ic.cz//index.php?page=kostel-sv-jana-krtitele.“

Pokoncilní „výzdoba“ kostela byla provedena týmž autorem, který se podepsal na kostele v Mistrovicích.

Za pozornost stojí postesknutí na oficiálních stránkách farnosti (zvýraznění redakce KNO):

„Původně měl být v tomto duchu vymalován celý kostel. Dalšími scénami měly být: příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu, ll. vatikánský koncil a Poslední soud. Plán výmalby však narazil bohužel na nepochopení nadřízených církevních orgánů i starší části farní obce, proto zůstal dokončen pouze presbytář.“

1

Původní podoba presbytáře

2

„Výzdobu“ si se zájmem prohlíží i otec biskup.

3 5 6

4

Nechybí ani úhelník a symbol jednoho oka. Jestlipak je tam někde i kružítko?