Katolický kněz pomáhá instalovat „evangelickou“ farářku

Slovo evangelickou je v uvozovkách, neboť souhlasíme se sv. Ignácem, že označovat protestanty jako evangelíky je urážkou Evangelia. Slovo katolický by v tomto případě mělo být nejspíše v uvozovkách rovněž.

K tématu doporučujeme Otázky a odpovědi ohledně spásy

instalace nové evangelické farářky

Děkujeme důstojnému otci za přání, ale raději bychom byli, kdyby nám i protestantům přál život věčný v nebi. A nejen slovy, ale především skutky. Zatím dělá vše pro jejich věčné zavržení.