Netradiční obětní dary při mši v tělocvičně

Obětování cigaret

Obětování cigaret

Už od středověku až po naše dny lze pozorovat náznaky něčeho, co je charakteristické pro schismatická hnutí a sekty.

Právě tak, jako pravá Církev Kristova má znaky, podle nichž ji každý kdykoliv pozná, totiž jednotu, ovoce svatosti, apoštolský počátek a její světovou katolicitu – všeobecnost, tak i sekty a schizmatická hnutí mají svoje poznávací znaky, podle nichž je každý pozná a jež prozrazují jejich necírkevního, schizmatického ducha. Celý příspěvek