Mše na zídce na hoře Sinaj

Následující fotografie byly pořízeny autorem tohoto příspěvku 28. září 2010 na vrcholu hory Sinaj v dnešním Egyptě.

Připomeňme zde mimo jiné, že v dokumentu Redemptionis sacramentum vydaném r. 2004 Kongregací pro bohoslužbu se píše (odstavec 108 a 109):

„Mše svatá ať se slaví na posvátném místě, leč by ve výjimečném případě si nutnost žádala něco jiného. V tom případě se musí konat na čestném místě. Takovou nutnost zpravidla posoudí podle případu pro svou diecézi diecézní biskup.

Nikdy není knězi dovoleno sloužit mši v chrámu nebo na posvátném místě nekřesťanského náboženství.“

Na horu Sinaj kromě křesťanů hojně putují také židé a muslimové, pro něž je hora posvátná.

Kněz níže pochopitelně nemá ani předepsané oblečení a náčiní pro Mši sv., ale na to už jsme si zvykli i v katedrálách, tak proč se tím zabývat někde na výletě.

DSC01358

Takto vypadá prostředí na vrcholu hory Sinaj před východem slunce. Všude, kde je jen trochu místa, sedí, stojí či leží lidé s dekami, čajem apod. V tomto prostředí se brzy odehraje něco neočekávaného.

Celý příspěvek